Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень) 

Свайпніть, щоб переглянути більше

                         

Станом на

31.03.2023

Станом на

30.06.2023

 
       
Статутний фонд                                                                63 160 63 160    
Активи 635 608 555 061    
Власний капітал  113 399 103 260    
Страхові резерви  475 678 395 048    
Частина перестраховиків
у страхових резервах 
444 814 347 645    
Страхові платежі
10 973 36 234    
Премії, віддані у перестрахування
952 9 456    
- резидентам  - -    
- нерезидентам  952 9 456    
Страхові виплати
22 236 48 663    
Виплати, отримані від перестраховиків
20 733 45 622    

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

Станом на

31.03.20223

Станом на 

30.06.2023

 

     

Всього

10 973 36 234,3    

Майнове страхування
(добровільне): 

6 369

17 093,9    

- Автострахування 

-

-    

- Фінансові ризики

203 202,7    

- Страхування вантажу і багажу 

4 371 14 994,8    

- Майно 

1 795

1 896,4    

- Страхування залізничного транспорту 

-

-    

Страхування відповідальності
перед третіми особами
(добровільне) 

2 389 10 597,2                  

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника) 

2 215

8 543,2    

Обов'язкове страхування (крім державного): 

-

-    

- Страхування відповідальності
суб'єктів за перевезення небезпечних вантажів
на випадок настання негативних наслідків
при перевезенні небезпечних вантажів.                           

-

-    

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

Станом на

31.03.2023

Станом на

30.06.2023

 
 

Всього 

22 236

48 662,9

   

Майнове страхування (добровільне): 

10 701

26 809,5    

- Автострахування

12

92,5

   

- Майно

4 631

4 631,5    

- Вантажі і багажу

1 378

2 095,9    

- Залізничного транспорту 

- -                   

- Фінансові ризики

4 680

19 989,6    

Страхування відповідальності перед
третіми особами (добровільне) 

11 215 21 054    

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника) 

320 799,4