Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень) 

Свайпніть, щоб переглянути більше

                         

Станом на

31.03.2023

Станом на

30.06.2023

Станом на 

30.09.2023

Станом на

01.01.2024

Статутний фонд                                                                63 160 63 160 63 160 63 160                   
Активи 635 608 555 061 548 522 488 464
Власний капітал  113 399 103 260 122 715 115 543
Страхові резерви  475 678 395 048 386 356 353 176
Частина перестраховиків
у страхових резервах 
444 814 347 645 352 437 313 662
Страхові платежі
10 973 36 234 56 161 82 106
Премії, віддані у перестрахування
952 9 456 11 281 12 977
- резидентам  - - - -
- нерезидентам  952 9 456 11 281 12 977
Страхові виплати
22 236 48 663 70 394 74 840
Виплати, отримані від перестраховиків
20 733 45 622 64 956 65 068

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

Станом на

31.03.20223

Станом на 

30.06.2023

Станом на

30.09.2023

Станом на 

01.01.2024    

Всього

10 973 36 234,3 56 161 82 106

Майнове страхування
(добровільне): 

6 369

17 093,9 29 544 46 956

- Автострахування 

-

- - -

- Фінансові ризики

203 202,7 203 203

- Страхування вантажу і багажу 

4 371 14 994,8 26 965 44 199

- Майно 

1 795

1 896,4 2 376 2 554

- Страхування залізничного транспорту 

-

- - -

Страхування відповідальності
перед третіми особами
(добровільне) 

2 389 10 597,2 11 257 11 903    

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника) 

2 215

8 543,2 15 360 23 247

Обов'язкове страхування (крім державного): 

-

- - -

- Страхування відповідальності
суб'єктів за перевезення небезпечних вантажів
на випадок настання негативних наслідків
при перевезенні небезпечних вантажів.                                          

-

- - -

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

Станом на 

31.03.2023

Станом на

30.06.2023

Станом на 

30.09.2023

Станом на 

01.01.2024

Всього 

22 236

48 662,9

70 394 74 839

Майнове страхування (добровільне): 

10 701

26 809,5 37 571 40 636 

- Автострахування

12

92,5

93 93

- Майно

4 631

4 631,5 13 347 14 704

- Вантажі і багажу

1 378

2 095,9 4 142 5 850

- Залізничного транспорту 

- - - -

- Фінансові ризики

4 680

19 989,6 19 989 19 989

Страхування відповідальності перед
третіми особами (добровільне) 

11 215 21 054 31 384 31 384

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)       

320 799,4 1 439 2 819