Досить часто аварії на підприємствах хімічної та нафтопереробної промисловості, інших вибухонебезпечних і шкідливих виробництвах, гідротехнічних спорудах, об’єктах газопостачання і використання атомної енергії призводять до катастрофічних руйнувань і людських жертв. У таких ситуаціях страхування є одним із ефективних і надійних механізмів, здатних компенсувати збиток, заподіяний компанією. Відповідно до законодавства України, будь-які підприємства, що володіють, користуються, розпоряджаються об'єктами підвищеної небезпеки, зобов’язані укласти договір страхування своєї цивільної відповідальності.
Allianz Україна здійснює діяльність за цим видом страхування на підставі Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяна пожежами й аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти й об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1788 від 16 листопада 2002 року.

Страховим випадком є заподіяння прямої шкоди третім особам, як фізичним, так і юридичним, внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки. До переліку третіх осіб не належать ті, що знаходилися в трудових відносинах із страхувальником, а також ті, що перебували на об'єкті підвищеної небезпеки несанкціоновано або під час виконання службових обов'язків.

Відповідно до Постанови КМУ №1788 від 16.11.2002, розмір страхової суми встановлюється залежно від категорії небезпеки об’єкту:

  • для 1-ї категорії - 11 560 000 грн;
  • для 2-ї категорії - 4 046 000 грн;
  • для 3-ї категорії - 2 601 000 грн.

Договором страхування передбачена компенсація шкоди, заподіяної здоров'ю третіх осіб внаслідок аварії на об'єкті підвищеної небезпеки:

  • при тимчасовій втраті працездатності – за кожну добу у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більше 100 000 грн за весь період непрацездатності;
  • у випадку смерті або загибелі – у розмірі 500 000 грн.

у разі встановлення інвалідності:

  • І групи – 450 000 грн;
  • ІІ групи – 375 000 грн;
  • ІІІ групи – 250 000 грн.