Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2019 рік
Статутний фонд 63 160 63 160 63 160 63 160
Активи 350 382 386 063 406 978 308 765
Власний капітал 113 849 106 232 112 333 116 327
Страхові резерви 156 599 177 306 251 510 155 601
Частина перестраховиків у страхових резервах 98 600 113 094 185 143 94 107
Страхові платежі 90 042,50 158 198,90 200 356 236 901
Премії, віддані у перестрахування: 57 437,10 96 625,30 113 156 129 651
- резидентам - - - -
- нерезидентам 57 437,10 96 625,30 113 156 129 651
Страхові виплати 3 898,00 5 858,30 14 555,2 69 230,2
Виплати, отримані від перестраховиків 822,70 1 985,80 3 196,50 53 334,9

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2019 рік

Всього

90 042,5

158 198,90

200 355,6

236 901,1

Майнове страхування (добровільне):

69 827,7

117 436,3

150 568,9

178 116,9

- Автострахування

-

-

-

-

- Фінансові ризики

13 305,7

20 938,4

24 519,3

24 845,9

- Страхування вантажу і багажу

18 661,4

35 066,2

48 609,6

48 609,6

- Майно

36 737,7

60 268,5

74 231,9

89 557,8

- Страхування залізничного транспорту

1 122,8

1 163,2

3 208,1

3 208,1

- Страхування водного транспорту

- - - -

- Страхування повітряного транспорту

- - - -

- Інше

- - - -

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

17 997,8

34 361,7

42 135,8

48 958,9

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

1 308,7

5 457,8

6 370,5

8 535,3

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

-

-

-

-

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

-

-

-

-

Обов’язкове страхування (крім державного):

908,2

943,1

1 280,4

1 290,1

- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

1,5

3,0

4,3

6,3

- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

5,7

21,6

56,6

71,0

Авіаційне страхування цивільної авіації

745,7

745,7

746,7

739,9

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

155,3

172,8

472,8

472,8

- Інше

-

-

-

-

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2019 рік

Всього

3 898,0

5 858,30

14 555,1

69 230,2

Майнове страхування (добровільне):

3 597,4

4 515,6

11 178

15 456,0

- Автострахування

-

-

-

-

- Майно

1 228,4

1 247,1

6 046,3

6 491,7

- Вантажі і багажу

2 369,0

3 204,8

5 055,3

8 811,2

- Водний транспорт

-

-

-

-

- Залізничний транспорт

-

63,7

76,4

153,2

- Фінансові ризики

-

-

-

-

Особисте страхування (крім страхування життя)

-

-

-

-

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

60,3

708,7

1 062,6

50 674,6

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

240,3

634,0

2 314,5

3 099,5

Обов’язкове страхування (крім державного):

-

-

-

-

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

-

-

-

-