Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 
2005 рік
Статутний фонд 39 090,00
Активи 49 830,00
Власний капітал 42 586,30
Страхові резерви 9 104,80
Частина перестрахувальників у страхових резервах 3 325,50
Страхові платежі 13 126,80
Премії, віддані у перестрахування: 5 522,30
- резидентам 352,00
- нерезидентам 5 170,30
Страхові виплати 360,00
Виплати, отримані від перестрахувальників 67,40
Нерозподілений прибуток 3 496,30

Свайпніть, щоб переглянути більше

 
2005 рік
Всього 13 126,80
Особисте страхування (крім страхування життя): 5 265,70
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 5 092,30
- Страхування від нещасного випадку 173,10
- Страхування медичних витрат затрат -
- інше 0,30
Майнове страхування (добровільне): 7 704,90
- Автострахування 798,00
- Фінансові ризики 3 098,40
- страхування вантажу і багажу 127,50
- майно 3 681,00
- страхування залізничного транспорту -
- інше  
Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) 106,10
Обов'язкове страхування (крім державного): 50,10
- Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 49,00
- Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів -
- Страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 0,10
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 1,00

Свайпніть, щоб переглянути більше

 
2005 рік
Всього 360,00
Майнове страхування (добровільне): 360,00
- Автострахування 343,40
- майно 16,60
- інше -
Особисте страхування (крім страхування життя) -
Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне) -
Обов'язкове страхування (крім державного) -
- Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів -