Кожна компанія повинна піклуватися про здоров’я і безпеку співробітників на робочому місці. Договір страхування відповідальності роботодавця дозволяє уникнути витрат, пов’язаних з компенсацією шкоди працівникам у разі виробничих травм та інших подій. Він також свідчить про сумлінний підхід компанії до ведення бізнесу та забезпечує виконання вимог партнерів до умов праці персоналу за їх замовленнями чи проектами.

Відповідальність компанії виникає у разі завдання шкоди її співробітникам внаслідок незабезпечення належних умов праці, невиконання зобов’язань за трудовим договором або законодавством України тощо.

За наявності вини роботодавця у заподіянні шкоди життю чи здоров’ю працівників під час виконання ними трудових обов’язків Allianz Україна компенсує:

  • заробіток, недоотриманий співробітником за весь період втрати працездатності;
  • витрати на лікування;
  • додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я працівника (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
  • у випадку смерті – частину заробітку, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.