Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2010 р.

Статутний фонд

108 541,3

143 041,3

143 041,3

143 041,3

Активи

174 361,8

156 416,8

145 109,9

112 060,8

Власний капітал

99 037,6

83 588,3

79 346,0

40 430,1

Страхові резерви

97 955,4

83 531,6

89 862,5

97 029,3

Частина перестраховиків у страхових резервах

54 020,2

41 173,3

45 173,0

44 243,9

Страхові платежі

24 064,3

46 162,5

66 988,9

97 423,2

Премії, віддані у перестрахування:

14 070,7

20 703,7

23 766,1

29 417,3

- резидентам

196,3

67,6

-41,8

54,6

- нерезидентам

13 874,4

20 636,1

23 807,9

29 362,7

Страхові виплати

6 157,4

15 235,2

24 725,6

33 859,0

Виплати, отримані від перестраховиків

236,0

432,2

4 667,7

4 818,1

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2010 р.

Всього

24 064,3

46 162,5

66 988,9

97 423,2

Особисте страхування (крім страхування життя):

6 150,9

9 875,3

14 454,8

23 961,0

- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

5 766,3

9 236,4

13 554,0

22 695,8

- Страхування від нещасного випадку

228,5

334,4

440,7

676,4

- Страхування медичних витрат затрат

156,1

304

459,6

559,2

- інше

 -

0,5

0,5

29,6

Майнове страхування (добровільне):

15 993,6

32 729,7

46 178,3

63 981,5

- Автострахування

2 783,8

6 569,2

12 200,1

15 777,4

- Фінансові ризики

 -

 -

 -

 -

- страхування вантажу і багажу

4 173,9

5 470,5

4 355,8

4 927,6

- майно

8 545,1

20 167,7

29 066,4

42 240,2

- страхування залізничного транспорту

490,8

522,3

616,00

831,2

- страхування водного транспорту

 -

 -

-

 -

- інше

-

 -

 -

205,1

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

1 846,9

3 303,4

5 699,8

8735,4

Обов’язкове страхування (крім державного):

72,9

254,1

493,2

745,3

- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

9,4

24,5

39,7

50,1

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

26,1

165,4

373,1

558,7

Страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об‘єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

 

23,9

23,9

70,2

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

31,9

32,6

48,4

56,0

- Інше

5,5

7,7

8,1

10,3

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2010 р.

Всього

6 157,4

15 235,2

24 725,6

33 859,0

Майнове страхування (добровільне):

3 126,8

8 079,3

14 152,7

17 237,3

- Автострахування

2 801,8

6 007,4

7 508,2

10 159,8

- майно

325,0

2 071,9

6 264,1

7 077,5

- інше

 

 

 

 

Особисте страхування (крім страхування життя)

2 670,3

6 369,2

9 428,9

13 932,2

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 -

 -

 -

1127,10

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 -

 -

 -

15,1

Обов’язкове страхування (крім державного)

360,3

786,7

1 144,0

1 547,3

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

360,3

786,7

1 144,0

1 496,3

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 -

 -

 -

51,0