Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2012 рік

Статутний фонд

68 063,2

68 063,2

68 063,2

80 885,5

Активи

183 654,1

180 869,4

154 003,2

159 126,4

Власний капітал

68 849,2

68 204,4

62 023,0

84 119,5

Страхові резерви

123 971,7

116 404,9

146 058,4

140 641,9

Частина перестраховиків у страхових резервах

71 132,8

69 467,6

94 814,4

91 134,9

Страхові платежі

45 657,3

73 166,3

106 279,3

136 851,7

Премії, віддані у перестрахування:

21 578,8

30 251,3

43 641,4

55 664,1

- резидентам

-1,2

-1,2

-1,2

-1,1

- нерезидентам

21 580,0

30 252,5

43 642,6

55 665,2

Страхові виплати

10 839,5

23 942,8

32 322,5

43 101,6

Виплати, отримані від перестраховиків

3 870,4

3 880,4

5 556,5

9 637,8

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2012 рік

Всього

45 657,3

73 166,3

106 279,3

136 851,7

Особисте страхування (крім страхування життя):

12 489,1

17 601,1

23 062,6

31 801,9

- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

12 097,1

16 932,0

22 057,1

30 468,5

- Страхування від нещасного випадку

246,4

327,2

408,1

546,4

- Страхування медичних витрат затрат

145,1

315,1

560,7

724,7

- інше

0,5

26,8

36,7

62,3

Майнове страхування (добровільне):

24 820,0

42 951,4

63 195,1

81 639,3

- Автострахування

3 314,3

9 590,0

15 730,5

19 680,7

- Фінансові ризики

2 343,2

3 271,1

6 634,9

8 939,0

- Страхування вантажу і багажу

6 570,7

7 912,9

8 640,0

9 976,3

- Майно

12 515,0

22 071,9

31 338,9

41 819,6

- Страхування залізничного транспорту

54,3

103,7

820,2

1 196,9

- Страхування водного транспорту

22,5

1,8

6,9

3,0

- Страхування повітряного транспорту

 -

 -

23,7

23,8

- Інше

 -

 -

 -

 -

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

3 715,0

7 526,6

13 431,9

16 158,9

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

68,0

205,4

260,6

396,6

Страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

13,5

13,5

13,6

Обов’язкове страхування (крім державного):

4 565,2

4 868,3

6 315,6

6 841,4

- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

7,5

18,1

25,0

34,9

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

260,8

523,2

782,3

1114,7

- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

7,1

31,2

41,6

52,7

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

7,3

11,3

14,6

21,7

Авіаційне страхування цивільної авіації

4 279,5

4 279,5

5 445,1

5 608,2

- Інше

3,0

5,0

7,0

9,2

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2012 рік

Всього

10 839,5

23 942,8

32 322,5

43 101,6

Майнове страхування (добровільне):

4 969,6

12 268,7

15 690,3

20 823,3

- Автострахування

1 018,8

1 703,6

3 274,1

4 374,8

- Майно

3 950,8

10 565,1

12 416,2

16 448,5

Особисте страхування (крім страхування життя)

5 601,1

11 086,0

15 563,2

20 928,1

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника

 -

 -

 -

 -

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

 -

 -

 -

 -

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 -

75,0

75,0

75,0

Обов’язкове страхування (крім державного)

268,8

513,1

994,0

1 275,2

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

268,8

513,1

969,9

1 251,1

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 -

 -

24,1

24,1