Навіть якщо компанія забезпечує найжорсткіший контроль якості усіх бізнес-процесів, що пов’язані з виробництвом товарів чи наданням послуг, усе одно залишається ризик завдання шкоди життю, здоров’ю або майну споживачів. Причинами цієї шкоди можуть бути недоліки сировини, матеріалів, пакування чи самої продукції або надання недостатньої інформації про товар/послугу тощо. У будь-якому разі це негативно впливає на репутацію підприємства та його фінансовий стан через необхідність направити частину оборотних коштів на компенсацію нанесених збитків. Ефективним механізмом уникнення витрат в подібних ситуаціях є страхування відповідальності виробника (виконавця, продавця) за якість товарів (робіт, послуг) в Allianz Україна.

Наявність договору страхування підвищує конкурентоспроможність компанії, адже свідчить про надання додаткових гарантій споживачам та виконання вимог партнерів по бізнесу.

А у випадку пошкодження, знищення чи втрати майна третіх осіб – витрати на ремонт або дійсну вартість майна на день настання страхового випадку.