Керівництво з ділової поведінки постачальників ТДВ «Альянс Україна»

Діяльність ТДВ «Альянс Україна» ґрунтується на довірі, яку клієнти, акціонери, працівники і суспільство мають щодо його діяльності та репутації.
В основі цієї довіри лежить поведінка та професійна кваліфікація керівництва і працівників ТДВ «Альянс Україна», їх бажання спільно створювати цінності для своїх клієнтів. Для того, щоб зберегти та захистити цю довіру, ми хотіли б, співпрацюючи з постачальниками та контрагентами, бути переконані, що наша співпраця сприяє загальноприйнятим принципам законності, економічності, соціальності та екологічної безпечності ведення бізнесу, як це передбачено в Керівництві з ділової поведінки постачальників ТДВ «Альянс Україна».