Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2014 рік
Статутний фонд 80 886 80 886 80 886 80 886
Активи 342 312 354 982 376 780 487 764
Власний капітал 65 962 86 512 68 242 65 561
Страхові резерви 197 318 213 021 255 667 387 253
Частина перестраховиків у страхових резервах 111 113 105 774 141 622 297 332
Страхові платежі 67 671,1 127 665,6 175 965,70 202 630,8
Премії, віддані у перестрахування: 33 336,7 41 948,9 45 018,10 49 800,4
- резидентам - - - -
- нерезидентам 33 336,7 41 948,9 45 018,10 49 800,4
Страхові виплати 19 213,8 32 689,5 51 349,60 78 862,30
Виплати, отримані від перестраховиків 6 527,7 6 757,5 9 099,80 12 742,40

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2014 рік

Всього

67 671,1

127 665,6

175 965,7

202 630,8

Особисте страхування (крім страхування життя):

13 573,0

29 433,2

39 472,3

41 437,9

- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

13 133,5

28 610,6

37 966,3

39 828,1

- Страхування від нещасного випадку

287,4

466,4

736,4

773,4

- Страхування медичних витрат

150,4

343,7

742,1

808,7

- інше

1,7

12,5

27,5

27,7

Майнове страхування (добровільне):

46 064,5

80 457,3

112 312,0

133 989,8

- Автострахування

13 217,4

37 252,8

58 259,1

67 727,1

- Фінансові ризики

4 308,3

5 637,0

6 662,8

7 205,9

- Страхування вантажу і багажу

11 295,0

13 110,3

14 588,5

16 210,1

- Майно

17 147,3

23 868,5

31 770,9

41 653,2

- Страхування залізничного транспорту

96,5

554,8

952,7

1 093,0

- Страхування водного транспорту

 -  33,9  78,0  100,5

- Страхування повітряного транспорту

 -  -  -  -

- Інше

 -  -  -  -

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

3 914,9

11 552,5

15 921,50

17 492,9

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

460,3

1 077,9

1 583,3

2 060,8

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 - 

 13,8

 17,6

 33,1

Обов’язкове страхування (крім державного):

3 658,4

5 130,9

6 659,0

7 616,3

- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

9,6

23,8

37,4

42,0

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

1 116,3

2585,5

4020,0

4 487,0

- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

5,6

32,4

48,7

56,1

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

11,4

17,0

22,4

24,7

Авіаційне страхування цивільної авіації

2 378,1

2283,8

1 560,2

1 808,4

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

122,3

172,5

954,2

1 182,0

- Інше

15,1

15,9

16,1

16,1

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2014 рік

Всього

19 213,8

32 689,5

51 349,6

78 862,30

Майнове страхування (добровільне):

11 100,9

17 120,5

28 298,3

45 902,1

- Автострахування

3 865,8

9 230,7

17 298,3

28 645,4

- Майно

7 235,1

7 889,8

11 000,0

17 256,7

Особисте страхування (крім страхування життя)

7 514,9

14 227,6

20 695,8

29 419,9

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

42,5

138,7

8,0

8,0

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 -

 -

452,0

936,3

Обов’язкове страхування (крім державного)

555,5

1 202,7

1 895,5

2 596,0

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

555,5

1 202,7

1 895,5

2 596,0

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 -

 -

 -

 -