Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2013 рік

Статутний фонд

80 885,5

80 886,0

80 886,0

80 885,5

Активи

250 254,9

332 110,0

311 546,0

305 160,0

Власний капітал

89 431,0

86 512,0

84 141,0

82 128,0

Страхові резерви

182 253,0

207 936,0

185 596,0

185 171,0

Частина перестраховиків у страхових резервах

116 097,0

140 451,0

122 826,0

109 335,0

Страхові платежі

61 316,7

97 674,6

134 729,7

176 700,2

Премії, віддані у перестрахування:

29 707,2

42 864,0

59 482,6

64 875,1

- резидентам

-

-

-

-

- нерезидентам

29 707,2

42 864,0

59 482,6

64 875,1

Страхові виплати

8 494,6

22 145,1

34 348,8

60 596,9

Виплати, отримані від перестраховиків

8,9

4 607,3

7 308,0

24 834,4

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2013 рік.

Всього

61 316,7

97 674,6

134 729,7

176 700,2

Особисте страхування (крім страхування життя):

18 124,2

26 030,1

31 504,3

38 123,24

- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

17 199,8

24 799,0

30 204,3

36 463,2

- Страхування від нещасного випадку

714,0

806,8

610,0

739,8

- Страхування медичних витрат затрат

195,0

393,4

621,5

822,8

- інше

15,4

30,9

68,5

97,4

Майнове страхування (добровільне):

31 922,1

51 256,0

74 730,4

103 813,7

- Автострахування

3 396,6

11 622,4

19 464,8

36 131,2

- Фінансові ризики

3 205,4

4 032,3

4 565,5

6 486,8

- Страхування вантажу і багажу

11 330,6

12 807,6

14 117,9

15 664,0

- Майно

13 930,8

22 450,6

35 956,4

44 096,8

- Страхування залізничного транспорту

58,7

262,6

532,8

1342,0

- Страхування водного транспорту

 -

80,5

93,0

92,9

- Страхування повітряного транспорту

 -

 -

 -

 -

- Інше

 -

 -

 -

 -

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

6 720,5

12 922,3

16 598,6

21 096,2

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

319,1

483,6

673,5

1 011,9

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

4,4

7,0

7,0

Обов’язкове страхування (крім державного):

4 230,8

6 978,2

11 215,9

12 647,5

- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

11,1

19,8

25,9

31,9

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

233,6

648,5

1 129,9

2 329,2

- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

1,2

25,0

41,0

45,9

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

3,1

6,7

16,3

24,2

Авіаційне страхування цивільної авіації

3 981,1

5 968,9

9 157,4

9 293,8

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 

308,6

843,6

920,7

- Інше

0,7

0,7

1,8

1,8

Свайпніть, щоб переглянути більше

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2013 рік.

Всього

8 494,6

22 145,1

34 348,8

60 596,9

Майнове страхування (добровільне):

1 440,8

6 527,0

11 339,7

29 496,7

- Автострахування

1 248,0

2 867,5

4 017,6

6 136,6

- Майно

192,8

3 659,5

7 322,1

23 360,1

Особисте страхування (крім страхування життя)

6 863,8

14 757,6

21 794,1

29 446,2

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільне)

 -

 -

1,7

59,6

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 -

 -

390,1

390,1

Обов’язкове страхування (крім державного)

184,5

470,4

823,2

1 204,3

- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

184,5

470,4

823,2

1 024,3

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 -

 -

 -

 -