Свайпніть, щоб переглянути більше

№ п/п
Серія та номер ліцензії
Вид діяльності
Дата видачі
Строк дії
1 Серія АЕ №284445 Страхування повітряного транспорту 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
2 Серія АЕ №284446 Страхування інвестицій 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
3 Серія АЕ №284447 Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
4 Серія АЕ №284449 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
5 Серія АЕ №284450 Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
6 Серія АЕ №284451 Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
7 Серія АЕ №284452 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
8 Серія АЕ №284453 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
9 Серія АЕ №284454 Страхування залізничного транспорту 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
10 Серія АЕ №284456 Страхування здоров'я на випадок хвороби 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
11 Серія АЕ №284457 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
12 Серія АЕ №284458 Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу(вантажобагажу)] 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
13 Серія АЕ №284459 Страхування медичних витрат 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
14 Серія АЕ №284460 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
15 Серія АЕ №284461 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
16 Серія АЕ №284464 Страхування від нещасних випадків 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
17 Серія АЕ №284467 Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
18 Серія АЕ №284471 Страхування судових витрат 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
19 Серія АЕ №284472 Страхування фінансових ризиків 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
20 Серія АЕ №284473 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
21 Серія АЕ №284448 Авіаційне страхування цивільної авіації 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
22 Серія АЕ №284455 Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
23 Серія АЕ №284462 Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
24 Серія АЕ №284463 Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
25 Серія АЕ №284465 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
26 Серія АЕ №284466 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
27 Серія АЕ №284468 Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 08.04.2014р. з 23.03.2006р. безстроково
28 Серія АЕ №284469 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 08.04.2014р. з 14.02.2013р. безстроково.
29 Серія АЕ №284470 Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам 08.04.2014р. з 13.04.2006р. безстроково
30 Розпорядження №2134 від 06.12.2018 про видачу ліцензії Обов’язкове страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України 06.12.2018р. з 06.12.2018р. безстроково
31 Розпорядження №2238 від 20.12.2018 про видачу ліцензії Добровільне страхування сільськогосподарської продукції 20.12.2018р. з 20.12.2018р. безстроково