За договором страхування відповідальності директорів і посадових осіб Allianz Україна відшкодує витрати компанії чи її менеджерів, що через помилку при здійсненні ними управлінських функцій, можуть бути понесені за претензіями третіх осіб (акціонерів, співробітників, клієнтів, кредиторів тощо).

Прикладами відповідних управлінських помилок можуть бути:

  • необережні публічні заяви;
  • надання неточної, неповної інформації;
  • ненавмисне порушення службових обов'язків;
  • ненавмисне порушення антимонопольного або трудового законодавства тощо.