Dynamics of key financial ratios (thousand UAH)

Swipe to view more

 

As at

31.03.2023

As at

30.06.2023

 
              
Статутний капітал 63 160 63 160    
Активи 635 608 555 061    
Акціонерний капітал 113 399 103 260    
Страхові резерви 475 678 395 048    
Частка перестраховика в страхових резервах 444 814 347 645    
Страхові виплати 10 973 36 234    
Премії передано: 952 9 456    
- жителі - -    
- нерезиденти 952 9 456    
Страхове відшкодування 22 236 48 663    
Відшкодування, отримане від перестраховиків 20 733 45 622    

Swipe to view more

 

As at

30.03.2023

As at

30.06.2023

 

 

Всього

10 973

36 234,3    

Майно та нещасні випадки
(добровільні):

6 369

17 093,9

   

- Автострахування

-

-

   

- Фінансові ризики

203

202,7

   

- Страхування вантажу та багажу

4 371

14 994,8    

- Власність

1 791

1 896,4

   

- Страхування залізничного транспорту

-

-

   

Страхування відповідальності перед третіми особами
(добровільна)

2 389

10 597,2

   

Автотранспортна відповідальність
(включаючи відповідальність перевізника)

2 215

8 543,2                  

Обов'язкове страхування
(крім державного):

-

-    

- страхування відповідальності перевізника небезпечних вантажів
від негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів

-

-

   

Swipe to view more

 

As at

30.03.2023

As at

30.06.2023

 

        

Всього

22 236

48 662,9

   

Майно та нещасні випадки (добровільні):

10 701

26 809,5

   

- Автострахування

12

92,5    

- Власність

4 631

4 631,5    

- Вантаж і багаж

1 378

2 095,9

   

- Залізничний транспорт

-

-    

- Фінансові ризики

4 680

19 989,6    

Страхування відповідальності перед третіми особами (добровільна)

11 215

21 054    

Автотранспортна відповідальність (включаючи відповідальність перевізника)

320

799,4